Miesiąc: luty 2020

Utrzymanie ruchu, kompozyty i dawka najnowszej wiedzy!

Rok 2020 rozpoczynamy Targami Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting 26-27 lutego, gdzie będą prezentowane nowości z zakresu utrzymania ruchu oraz szeroko pojętych rozwiązań i nowoczesnych technologii przemysłowych.   LINK:  https://simp.pl/utrzymanie-ruchu-kompozyty-i-dawka-najnowszej-wiedzy/

Konkurs na “Osiągnięcie Techniczne Roku”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XIII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2019” 13 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2019 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach: prace i stanowiska naukowo-badawcze, osiągnięcia wdrożone w przemyśle, osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska, prace wykonane w średnich szkołach technicznych, Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą: konstrukcji