Utrzymanie ruchu, kompozyty i dawka najnowszej wiedzy!

Rok 2020 rozpoczynamy Targami Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting 26-27 lutego, gdzie będą prezentowane nowości z zakresu utrzymania ruchu oraz szeroko pojętych rozwiązań i nowoczesnych technologii przemysłowych.   LINK:  https://simp.pl/utrzymanie-ruchu-kompozyty-i-dawka-najnowszej-wiedzy/

Konkurs na “Osiągnięcie Techniczne Roku”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XIII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2019” 13 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2019 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach: prace i stanowiska naukowo-badawcze, osiągnięcia wdrożone w przemyśle, osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska, prace wykonane w średnich szkołach technicznych, Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą: konstrukcji

Olimpiada wiedzy technicznej – 2019

Wyniki XIII edycji Konkursu: XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik-Absolwent” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje XIII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent – rok szkolny 2018/2019. Celem konkursu jest promowanie

Uroczysta Gala podsumowująca Ogólnopolskie Konkursy o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP

Uroczysta Gala podsumowująca Ogólnopolskie Konkursy o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP: XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych oraz XIII edycję konkursu Technik-Absolwent LINK:   https://simp.pl/uroczysta-gala-podsumowujaca-ogolnopolskie-konkursy-o-nagrode-i-dyplom-prezesa-simp-xix-edycje-ogolnopolskiego-konkursu-simp-na-najlepsza-prace-dyplomowa-obroniona-w-krajowych-uczelniach-technicznych/  

DZIEŃ MECHANIKA

Impreza ta, zgodnie z intencją Zarządu Głównego SIMP, będzie corocznie obchodzona na pamiątkę zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie, co miało miejsce w dniu 28 czerwca 1926r. na terenie Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy na stroną Zarządu Głównego SIMP, gdzie zamieszczone są informacje o przebiegu i organizacji kolejnych Dniach Technika. Link do strony:  https://simp.pl/dzialalnosc/dzien-mechanika/